اطلاعات فنی

جداول و اطلاعات فنی مربوط به انواع لوله و پوشش

نرم افزار King Pipe

نرم افزار تخصصی صنعت لوله تحت اندروید را از این قسمت بصورت رایگان دریافت نمایید

محصولات و خدمات

انواع لوله ها و پروفیل ها و همچنین انواع خدمات شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا

افتخارات

بخشی از افتخارات و گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا

خدمات و محصولات شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا

کاربـــــرد ها

پروژه های آبرسانی شهری و روستایی

پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی

پروژه های ساختمانی و صنایع فلزی

پروژه های صنعتی و خودرو سازی

پروژه های کشاورزی و گلخانه ها

پروژه های حفاری چاه و شمع کوبی