دسته بندی استانداردها

به طور کلی ۴ دسته استاندارد وجود دارد که عبارتند از:

  • وزن و مشخصات ابعادی لوله های فولادی
  • پوشش داخلی و خارجی لوله های فولادی
  • مشخصات رزوه لوله های فولادی
  • سایر استانداردهای مرتبط

هر یک از این استانداردها زیر مجموعه هایی دارند که در ادامه عناوین هر گروه را مشاهده می کنید.

وزن و مشخصات ابعادی لوله های فولادی

ISIRI  ۶۷۷۱: استاندارد ایرانی لوله‌هاي‌ فولادي‌ براي‌ آبرساني‌ و فاضلاب

ISIRI  ۶۷۷۱:Steel Pipes for Water and Sewage

(AWWA  C200): استاندارد آمریکایی لوله فولادی انتقال آب به قطر ۶ اینچ (۱۵۰ میلیمتر) و بالاتر

AWWA  (C200): Steel Water Pipe—۶ In. (150 mm) and Larger

(DIN  ۲۴۶۰): استاندارد آلمانی لوله های فولادی انتقال آب و اتصالات فولادی

DIN  (۲۴۶۰): Steel Water Pipes and Fittings

(ISO  ۴۲۰۰): استاندارد سازمان بین المللی استاندارد جهت لوله های فولادی که انتهای آن پلیسه گرفته شده اعم از درز جوش و بدون درز- همچنین جداول عمومی ابعاد و وزن لوله فولادی به ازای واحد طول

ISO  ۴۲۰۰: Plain end steel tubes, welded and seamless-General Tables of dimensions and masses per unit length

(API  ۵L): استاندارد آمریکایی مشخصات خط لوله

API  ۵L:Specification for Line Pipe

پوشش داخلی و خارجی لوله های فولادی

(AWWA C203):  استاندارد آمریکایی پوشش محافظ داخلی و خارجی گرم، توسط قیر پایه ذغال سنگی (کلتار) – نوار پیچی و لعاب (انامل)

AWWA C203: Coal-Tar Protective Coatings and Linings—Enamel and Tape—Hot-Applied

(AWWA C210):  استاندارد آمریکایی سیستم های پوشش داخلی و خارجی مایع اپوکسی جهت لوله های فولادی خطوط انتقال آب

AWWA C210:Liquid-Epoxy Coating Systems for the Interior and Exterior of Steel Water Pipelines

(AWWA C213):  استاندارد آمریکایی پوشش داخلی و خارجی اپوکسی اتصال-ذوبی (FBE) جهت لوله های فولادی خطوط انتقال آب

AWWA C213:Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and Exterior of Steel Water Pipelines

(ISIRI  ۱۷۳) استاندارد ایرانی پوشش‌ جدار لوله‌هاي‌ فولادي‌ با ملات‌ ماسه‌ سيمان

(ISIRI  ۲۰۴) استاندارد ایرانی پوشش‌ پلي‌اتيلني‌ لوله‌ها و اتصالات‌ فولادي

(ISIRI  ۳۰۶) استاندارد ایرانی آماده‌سازي و تميز كاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش

(ASTM D 146)  استاندارد آمریکایی روش های آزمایش برای نمونه گیری و آزمایش پارچه های نمدی و پارچه های تار و پودی (بافته شده) اشباع شده در قیر پایه نفتی (بیتومن) جهت پوشش سطح و آبندی

ASTM D 146Standard Test Methods for Sampling and Testing Bitumen-Saturated Felts and Woven Fabrics for Roofing and Waterproofing

(BS 6920) : استاندارد بریتانیایی جهت بررسی سازگاری محصولات غیر فلزی در تماس با آب مورد استفاده انسان و نیز  اثر آن بر کیفیت آب

BS 6920:Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the Water

زیر مجموعه های این استاندارد عبارتند از:

بخش ۱ : مشخصات  (Specification)

بخش ۲ : روش های آزمایش (Methods of Test)

بخش ۳ : آزمایش های دمای بالا  (High Temperature Tests)

بخش ۴ : روش شناسایی GCMS بر روی مواد آلی ته نشین شده در آب (Method for the GCMS identification of water leachable organic substances)

(BS 4147) : استاندارد بریتانیایی مشخصات مواد پوششی گرم قیر پایه نفتی (بیتومن) همراه پرایمرهای مناسب مکان مورد نیاز، برای حفاظت از آهن و فولاد

BS 4147:Specification for Bitumen-Based hot-applied coating materials for protecting iron and steel, including suitable primers where required

(BS 4164) : استاندارد بریتانیایی مشخصات مواد پوششی گرم قیر پایه ذغال سنگی (کلتار) همراه پرایمر مناسب، برای حفاظت از آهن و فولاد

BS 4164:Specification for coal-tar-Based hot-applied coating materials for protecting iron and steel, including suitable primer

(DIN 30670) : استاندارد آلمانی ملزومات و تست پوشش پلی اتیلن جهت لوله های فولادی و اتصالات فولادی

DIN 30670:Polyethylene coatings for steel pipes and fittings Requirements and testing

(ISO 5256) : استاندارد سازمان بین المللی استاندارد جهت پوشش خارجی و داخلی خطوط لوله های فولادی و اتصالات فولادی مدفون شده یا غیر مدفون بوسیله مواد مشتق شده از قیر پایه نفتی (بیتومن) یا قیر پایه ذغال سنگی (کلتار)

ISO 5256:Steel pipes and fittings for buried or submerged pipelines – External and internal coating by bitumen or coal tar derived materials

(ISO 8501) : استاندارد سازمان بین المللی استاندارد جهت آماده سازی سطح فولاد قبل از استفاده رنگ و محصولات مرتبط، همچنین ارزیابی چشمی تمیزی سطح

ISO 8501:Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Visual assessment of surface cleanliness

(SSPC SP) : استاندارد انجمن پوشش های حفاظتی جهت مشخصات آماده سازی سطح

SSPC SP:SURFACE PREPARATION SPECIFICATION

زیر مجموعه های این استاندارد عبارتند از:

(SSPC  SP1) شماره ۱ : تمیز کردن سطح توسط حلال (سالونت) (Solvent Cleaning)

(SSPC  SP1) شماره ۶ : تمیز کردن سطح توسط جریان باد شدید

(SSPC  SP10) شماره ۱۰ : تمیز کردن سطح توسط جریان باد شدید تا حد نزدیک سفید شدن

(EN 10240) : استاندارد اروپایی جهت پوشش های حفاظتی داخلی و خارجی برای لوله های فولادی – مشخصات پوشش های گالوانیزه گرم مورد استفاده در کارخانه پوشش با حوضچه و ماشین آلات اتوماتیک

  Internal and/or external protective coatings for steel tubes – Specification for hot dip galvanized coatings applied in automatic plants

(ASTM A-53): استاندارد آمریکایی جهت مشخصات پوشش گالوانیزه گرم غوطه ور شده در حوضچه گالوانیزه برای لوله های فولادی درز جوش و بدون درز

ASTM A-53:Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless

(EN 10300): استاندارد اروپایی جهت لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله – قیر گرم پایه نفتی (بیتومن) مورد استفاده برای پوشش خارجی

EN 10300:Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines – Bituminous hot applied materials for external coating

مشخصات رزوه لوله های فولادی

(DIN 2440) : استاندارد آلمانی وزن لوله های فولادی رزوه شده با قطر رده متوسط

DIN 2440:Medium-Weight threaded steel tubes

(DIN 2441): استاندارد آلمانی وزن لوله های فولادی رزوه شده با قطر رده سنگین

DIN 2441:Steel Tubes Heavy-weight Suitable for Screwing

(API  ۵B) : استاندارد آمریکایی مشخصات عملیات رزوه کردن، مشخصات اندازه گیری و بازرسی فنی رزوه اجرا شده بر روی لوله، مشخصات لوله گذاری، مشخصات رزوه خط لوله

API  ۵B:Specification for Threading, Gauging and Thread Inspection of Casing, Tubing, and Line Pipe Threads

سایر استانداردهای مرتبط

(ISIRI  ۱۱۶) : استاندارد ایرانی كيفيت‌ آب‌ آشاميدني‌

(ISIRI  ۳۱۱) : استاندارد ایرانی راهنماي حفاظت‌ كاتدي‌ خطوط لوله‌ و سازه هاي فولادي

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit