محصولات و خدمات

خدمات

گالوانيزاسيون

گالوانيزاسيون به روش غوطه وري گرم يك روش پوشش دهي به وسيله فلز روي مي باشد و در نهايت فرآيند در اين پوشش، آهن با روي پيوند شيميايي تشكيل ميدهد. گالوانيزه به روش غوطه وري گرم نزديك به ۱۵۰ سال است كه كاربرد دارد. اين نوع پوشش بيشترين كاربرد را در مصارف آبرساني خانگي، سازه هاي گلخانه و … دارد.

پوشش هاي داخلي و خارجي لوله هاي فولادي

ساليانه هزينه هاي هنگفتي درسراسر جهان صرف نگهداري سازه هاي فلزي و محافظت آنها در برابر خوردگي مي شود يكي از اين موارد خطوط انتقال نفت، گاز و آب است. مطمئن ترين و ارزانترين راه محافظت از لوله، جلوگيري از نفوذ عوامل خورنده مانند رطوبت، اكسيژن و ساير عوامل خورنده است و اين كار بوسيله اعمال پوشش غيرقابل نفوذ در مقابل اين عوامل قابل انجام است.
فرآيند پوشش لوله برآيند انجام فعاليت هاي آماده سازي اوليه، زيرسازي، كنترل شرايط لوله قبل از عايق كاري (از قبيل دما، زبري، ميزان تميزي، ميزان آلودگي هاي نمكي سطحي و …)  و در نهايت عايقكاري لوله ميباشد. انجام سيستم پوشش مناسب با توجه به شرايط محل اجرا پروژه هاي خط لوله خود فرآيند پيچيده ايست كه در اين ميان نوع بافت زمين منطقه و شرايط سيال داخل لوله از عوامل مهم تعيين كننده نوع پوشش مي باشد.
اهميت پوشش داخلي و خارجي لوله
حفاظت از خوردگي تنها مختص سطح خارجي لوله نمي باشد. در مواردي كه سيال داخل لوله خورنده بوده و يا حاوي اجسام معلق باشد ميتواند موجب بروز خوردگي از نوع شيمياي يا فيزيكي(مكانيكي) در داخل لوله گردد. بنابراين حفاظت از سطح داخلي لوله در مقابل خوردگي نيز اهميت ويژه اي پيدا مي كند.
انواع پوشش هاي داخلي لوله فلزي
انواع پوشش هاي خارجي لوله فلزي
پوشش اپوكسي مايع تسهيل جريان سيال پوشش اپوكسي مايع
پوشش اپوكسي مايع خط انتقال آب آشاميدني و كشاورزي پوشش بيتومن انامل (دولايه پشم شيشه با قير پايه نفتي)
پوشش اپوكسي ضد الكتريسته ساكن پوشش بيتوسيل (قير اصلاح شده پليمري – PMB)
پوشش داخلي ملات سيماني (لاينينگ) روكش محافظ پلي پروپلين (PP)