آنالیز تنش در لوله های اسپیرال تحت فشار

بررسی اثر فشار هیدروتست درکاهش  اوالیته، تنشهای پسماند و خواص مکانیکی

بررسی جوش زیر پودری یک مرحله ای و دو مرحله ای در ساخت لوله های قطور

پیش بینی پیوستگی فرآیند جوشکاری زیر پودری در ساخت لوله های اسپیرال نفت و گاز با استفده از شبکه های عصبی مصنوعی

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit