لوله های اسپیرال برای اولین بار در سال ۱۸۷۷ تولید شدند. فرآیند ساخت لوله اسپیرال تا به امروز در حال توسعه بوده به گونه ای که در حال حاضر امکان ساخت لوله اسپیرال با اقطار بزرگ، به شکل کاملا اقتصادی فراهم شده است. این لوله ها به منظور انتقال سیالاتی نظیر آب، گاز و نفت، در صنایع زیربنایی و همچنین لوله های سازه ای بکار گرفته می شوند. تاکنون تلاش های زیادی جهت افزایش تولید اینگونه لوله ها صورت گرفته است. این روش موثرترین شیوه­ی افزایش تولید، از طریق افزایش سرعت جوشکاری می باشد.

در فرآیند تولید لوله­ی اسپیرال، لوله­ی فرم یافته بلافاصله پس از عملیات فرم دهی اسپیرال، تحت جوشکاری زیرپودری داخلی و خارجی قرار می­گیرد. این لوله ها به نحو موفقیت آمیزی در سیستم های پر فشار مورد استفاده قرار گرفته و کیفیت مطلوبی را ایجاد نموده است.

   ۳-۱-بازرسی مواد اوليه

پس از تهيه مواد اوليه و ورود به کارخانه واحد کنترل کيفيت جهت تهيه مواد طبق روش پايش و اندازه گيری بازرسی مواد اوليه را انجام مي­دهد.

۳-۲-انجام عمليات آماده سازی کلاف

قبل از اينکه کلاف به ماشين­های لوله سازی انتقال يابد سر کلاف توسط دستگاه CCP، برشکاری مي­گردد.

 ۳-۳-انجام عمليات بازکردن کلاف

کلاف بر روی ماشين­های لوله سازی ابتدا بر روی دستگاه کلاف بازکن قرار گرفته و عمليات باز کردن کلاف توسط اين دستگاه انجام می­گردد.

۳-۴-انجام عمليات صاف کردن ورق توسط غلطکهای صاف کن

پس از باز شدن کلاف بر روی دستگاه کلاف بازکن ورق در مسير غلطک­های صاف کن قرارگرفته و عمليات صاف کردن ورق انجام می­گردد.

image003

جوش عرضي انتهاي كلاف به ابتداي كلاف بعدي

       جوش عرضی يا Skelp End Weld به درز جوشی اطلاق می­شود که دو انتهای کلاف فولادی را به هم متصل می­نمايد . اين درز جوش ابتـدا در روی ماشين لولـه سازی و با روش جوشکاری زير پـودری (SAW) جوش مي­شود . پس از فرم دادن ورق به شکل لوله و تشکيل درز جوش عرضی خارجی، اين درز جوش از بيرون با همان روش بالا جوشکاری مي­گردد.

1-5

آماده سازی لبه ورق

     جهت انجام عمليات صحيح جوشکاری و اطمينان از صحت جوش، عمليات پخ زدن لبه­ها توسط دستگاه پخ زن (Edge Miller) و يا با استفاده از تيغه­های لبه برداری (Slitter) صورت مي­پذيرد.

1-6

نيروی محرکه اصلي

هدايت ورق به سمت قسمت شکل دهی توسط دستگاه نيرو محرکه اصلی طبق انجام می­گردد.

1-7

۳-۸-شکل دهی لوله

۳-۹-نحوة محاسبه و انجام تغيير سايز لوله

B: عرض ورق

D: قطر لوله

α: زاويه مارپيچ

1-10

تست امواج مافوق صوت، بصورت اتوماتیک بر روی صد در صد درز جوش لوله

       جهت حصول اطمينان از سالم بودن جوش، تست غيرمخرب (امواج مافوق صوت) بصورت پيوسته بر روی درز جوش انجام مي­گردد. پس از اينکه لوله از مرحله شکل دهی (Forming) خارج گرديد، اپراتور دستگاه آلتراسونيک اتوماتيک تست امواج مافوق صوت را روی جوش لوله مطابق روش اجرايي پايش و اندازه­گيری انجام می­دهد.

1-11

برش لوله

         به­منظور برش لوله در طول­های استاندارد و يا بنابرخواسته مشتری دستگاه  برش پلاسما بر اساس گاز يونيزه شده نيتروژن عمل می کند، در جريان اين عمل ميان قطب مثبت (لوله) و قطب منفی (نازل) قوس زده که منجر به يونيزه شدن گاز نيتروژن می­شود (ازاطراف نازل شارژ می­گردد)، بنابراين حرارت لازم جهت برش ايجاد شده و عمليات برش صورت مي­پذيرد.

1-12

تمیز کاری داخل لوله

در جريان عمليات جوشکاری به روش زير پودری (SAW) سرباره­های حاصل از جوشکاری و پودر جوشکاری در داخل لوله باقي می­ماند که پس از برش لوله در صورتی که لوله از نوع T (لوله با جوش عرضی) نباشد مستقيماً به محل دستگاه تميزکاری داخلی و درصورتي­که لوله از نوع T باشد پس از انجام عمليات جوشکاری عرضی به دستگاه تميزکاری داخلی انتقال مي­يابد، عمليات تميزکاری صورت می­پذيرد.

 

۳-۱۴-بازرسی چشمی

         پس از تميزکاری داخل لوله، آن را به محل بازرسی چشمی انتقال مي دهند. در اين محل کليه عمليات بازرسی چشمی بر روی درز جوش و بدنه لوله صورت می­پذيرد.

1-14

تست امواج مافوق صوت بصورت دستی بر روی جوش عرضی

       برای حصول اطمينان از بی عيب بودن جوش عرضی لوله تست غيرمخرب (امواج مافوق صوت) به صورت دستی، بر روی جوش صورت می­پذيرد.

1-15

تعمیرات لوله

         چنانچه مواضعی از درز جوشکاري شده، معيوب تشخيص داده شود، لوله بصورت اتوماتيک به ايستگاه تعميرات جوش منتقل شده و جوشکار واحد تعميرات لوله نسبت به تعمير مواضع معيوب اقدام می­نمايد.

1-16

تست هیدرو استاتیک

پس از اينکه لوله­ها بازرسی چشمی و تعميرات آن انجام شد به مرحله هيدروتست ارسال می­گردد (توسط خط انتقال اتوماتيک) که در آن مرحله سرپرست خط انتقال با توجه به قطر لوله و ضخامت ورق، تنش تسليم ورق را تعيين و به اپراتور اعلام می­نمايد. اين محاسبه با توجه به نيازمندي­های مشتری (تصريح شده در قرارداد) صورت می­پذيرد.

1-17

پخ کردن دو انتهای لوله

پس از آنکه عمليات هيدروتست روی لوله انجام گرديد، چنانچه بر اساس الزامات مشتری نيازی به پخ زدن دو انتهای لوله بود، لـولـه­ها به قسمت Beveling Machine ارسال می­گردند تا دو سر لوله­ها را پخ زنی نمايد. اين عمليات مطابق با نيازمندي­های مشتری که مطابق با استاندارد درخواستی وی در قـرارداد فــروش تصريـح شـده باشـد، صـورت می­پذيرد. پس از آنکه عمليات Bevel روی لوله­ها انجام گرديد لوله­ها توسط اپراتور خط انتقال به بازرسی نهايی ارسال می­گردند.

 

۳-۱۹-بازرسی نهایی

پس از آنکه لوله­ها به مرحله بازرسی نهايی رسيد، بازرس نهايی کنترل کيفی مجدداً تمامی جوش و بدنه لوله را مورد بازرسی چشمی قرار مي­دهد که در اين مرحله بازرس نهايی کنترل کيفی انجام تست آلتراسونيک دستی را برای تمام مواضع تعميری مورد بررسی قرار داده و آن را تاييد یا عدم تایید مي­نمايد. همچنين بازرس اين قسمت تمام اندازه­گيري­های ابعادی لوله را نیز انجام مي­دهد.