به منظور جلوگيرى از خوردگى لوله هاى آب، سطح داخلى وخارجى آن ها را گالوانيزه مى كنند عمل گالوانيزه لوله ها بصورت گرم انجام مى شود . روش متداول روش غوطه ورى سازى گرم (Hot Deep Galvanizing) مى باشد . دراين روش ابتدا لوله هاى توليدى طبق استاندارد هاى مجاز به واحد آماده سازى منتقل مى شوند تا براى جذب بهتر پوشش فلز روى و گالوانيزه شدن آماده سازى شوند. در اين مكان ابتدا لوله ها چربى گيرى و سپس زنگ زدايى شده و به محلول فلاكس آغشته مي شود . اين محلول امكان نفوذ بهتر روى در سطح فولادى را فراهم مى سازد. لوله هاى آغشته به ماده فلاكس به دستگاه گالوانيزه منتقل شده و ابتدا در كوره پيشگرم ، تا دماى ۱۲۰ درجه سانتى گراد حرارت داده مي شوند و پس از خشك شدن سطحى ، بداخل وان روى مذاب هدايت و در دماى ۴۵۰ درجه سانتى گراد به مدت ۱ دقيقه غوطه ور شده و به سرعت از آن خارج مى گردند. بلافاصله بوسيله دمش هوا و بخار ، مازاد فلز روى سطوح خارجى و داخلى آن پاك شده و به منظور جلوگيرى از تشكيل آلياژ فلز روى و آهن بداخل آب سرد فرو برده مى شوند. طبق استاندارد و سفارش مشترى انتهاى لوله هاى گالوانيزه دنده شده و با درپوش پلاستيكى رنگى كه به منظور حفاظت از سطوح دنده ها و شناسايى آن نصب مي شوند پوشش مي شوند . مشخصات محصول توليدى، استاندارد توليد و نام كارخانه روى لوله ثبت شده و سپس بسته بندى و به انبار محصول منتقل مى گردند تا طبق سفارش مشترى بارگيرى و حمل شوند.

153c6272-49b2-4eec-a05b-b13c9d371d52
d825292e-f092-49d8-8061-13273bd79195
FC_0255