در فرآیند تولید این محصول، ابتدا ورق با عرض مشخص لبه زنی شده و با عبور از دروازه¬ های متعدد به فرم لوله در می¬ آید. پس از جوش و خنک کاری، با عبور دادن مقطع از دروازه های سایزینگ، ابعاد دقیق و فرم موردنظر لوله بدست می آید. لوله سپس در طول مورد نیاز بریده و پس از بازرسی نهایی، آماده ارایه به بازار می شود.

image002