اصفهان ، بلوار آیینه خانه ، خیابان هفت دست شرقی ، بن بست وطن ، شماره ۵۶۱۱۱

تلفکس : ۳۶۱۶۰-۰۳۱

خط ویژه : ۹۵۰۲۶۰۸۰-۰۳۱
سامانه پیامک هوشمند : ۵۰۰۰۲۱۱۱۲

کد پستی : ۵۶۱۱۱-۸۱۶۴۶
پست الکترونیک : info@kowsarpipe.com