WhatsApp Image 2019-09-28 at 20.45.54

افتتاح و بهره برداری از فاز سوم کارخانه

در مهرماه ۱۳۹۸ فاز سوم کارخانه به حول و قوه الهی بهره برداری رسید. در این فاز درب ورودی شمالی ،  انتظامات درب شمالی ، رختکن کارکنان و سرویس های مربوطه ، محوطه و ایوان های  ورودی و سلف سرویس کارکنان افتتاح گردید.

 

برچسب ها: بدون برچسب