بازدید مدیرعامل فولاد مبارکه از کوثر صنعت اسپادانا

بازدید مدیرعامل محترم فولاد مبارکه اصفهان از کارخانه نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا

سال گذشته  به دنبال ورود فولاد مبارکه به پروژه های زیر ساختی همچون آبرسانی از دریای عمان به اصفهان، با توجه به وسعت این پروژه ایجاب می کرد که ما در برخی از ماموریت های پایین دستی  ورود محدودی داشته باشیم، مجموعه نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا دارای تجهیزات و ماشین الات تولید به روز و دارای شرایط تولیدی بوده هست، از نظر مکانی هم نزدیک خط ریل راه آهن و کارخانه فولاد مبارکه می باشد.

 این عوامل مزیتی را ایجاد کرد که همکاری جدیدی را با این مجموعه آغاز کنیم به صورت سهامداری نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا از طریق هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان داشته باشیم، بازدید که داشتیم تایید کننده این امر هست ظرفیت های خوبی وجود دارد نیروی انسانی متخصص و شرایط مطلوب برای تولید در این مجموعه هست امیدواریم این مشارکت دستاورد های خوبی برای فولاد مبارکه و مجموعه نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا  داشته باشد.

بازدید مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان از کارخانه نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان از کارخانه نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، از تولید کنندگان لوله های انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان بازدید و فرآیند تولید را از نزدیک بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، مهندس طیب نیا مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته به دنبال ورود فولاد مبارکه اصفهان به پروژه های زیر ساختی همچون آبرسانی از دریای عمان به اصفهان، ایجاب می کرد این شرکت در برخی از ماموریت های پایین دستی از جمله تولید لوله های فولادی اسپیرال انتقال آب ورود محدودی داشته باشد. در همین راستا همکاری جدیدی را در قالب سهامداری شرکت آتیه فولاد نقش جهان با شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا را آغاز کردیم. و امید واریم با توجه به نیروی انسانی متخصص و توانمند، دستگاه های بروز شاهد همکارهای خوبی بین دو مجموعه باشیم.

دکتر خوش خلق مدیرعامل شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در این بازدید با اشاره به توانمندی های این شرکت افزود، با توجه به ظرفیت های پیش رو این منطقه می تواند به عنوان قطب تولید و پوشش لوله های فولادی کشور شود. و هم اکنون نیز در انجام تعهدات خود در تولید لوله های طرح انتقال آب تمام توان خود را به کارگرفته ایم. همچنین به دنبال تحقق استفاده از ظرفیت ۱۸۰ هزارتنی شرکت در تولید لوله های فولادی هستیم.


.

 
برچسب ها: بدون برچسب