شاخص-2

بازدید مدیر عامل شرکت آتیه فولاد نقش جهان

شرکت خصوصی که قابل رقابت با رقبای خارجی است.

مدیرعامل شرکت آتیه فولاد نقش جهان : من شرکت های بسیاری را در داخل و خارج کشور دیده ام به جرات نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا از جمله سرآمدان کشور و قابل رقابت با شرکت های مشابه خارجی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، جناب آقای مهندس سعید بخش مدیر عامل هولدینگ آتیه فولاد نقش جهان در بازدید از دفتر مرکزی و همچنین کارخانه نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا با اشاره به توانمندی های تولیدی، نظم و فرهنگ سازمانی در این شرکت، افقی روشن فراروی آن متصور شد و افزود: چابکی در سرمایه انسانی و زیرساخت های مناسب باعث شده است این شرکت بتواند قابلیت رقابت با کشور های دیگر نیز داشته باشد و بر این باور هستم که با تجمیع کارخانه تنبوشه سازان آتیه جی (ایران اسپیرال سابق) و نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا این منطقه به عنوان قطب تولید لوله های فولادی قطور اسپیرال در کشور خواهد شد.

در این بازدید مدیرعامل شرکت آتیه فولاد نقش جهان به همراه هیات مدیره جدید شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا ضمن مشاهده تلاش کارکنان تلاشگر این مجموعه با روند کاری این شرکت بیشتر آشنا شدند.

برچسب ها: بدون برچسب