بومی سازی

توسعه شبکه بومی‌سازی در گروه فولاد مبارکه با هدف ارتقای سطح بومی‌سازی در کشور

چهارمین نشست کمیته بومی‌سازی شرکت‌های عضو گروه فولاد مبارکه با محوریت توسعه همکاری‌ها و تبادل دانش و تجربه در حوزه بومی‌سازی برگزار شد.
در این نشست که به میزبانی شرکت کوثر صنعت اسپادانا و برای اولین بار در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه برگزار گردید، اعضای کمیته ضمن بازدید از فرآیند تولید در شرکت کوثر صنعت، به بحث و تبادل نظر پیرامون بومی‌سازی دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز خود پرداختند.
سید داوود رفیعی‌پور علوی، معاون اجرایی شرکت کوثر صنعت، بومی‌سازی را فرآیندی نهادینه شده در این شرکت دانست و از دستگاه‌های اج میلر، آنکویلر، کویل‌برگردان، پینسر و پراب‌گیرهای دستگاه التراسونیک به عنوان مهم‌ترین دستاوردهای بومی‌سازی در کوثر صنعت نام برد.
علی‌یار عراقی، مدیر برنامه‌ریزی خرید فولاد مبارکه، بر توجه ویژه این شرکت به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و انتقال تجربه و دانش در زمینه بومی‌سازی در سال‌های گذشته تأکید کرد.
وی از جمله برنامه‌های سال جاری گروه فولاد مبارکه را توسعه شبکه بومی‌سازی، پیاده‌سازی نیازهای گروه در این حوزه در بستر سیستم‌ها و راهبری شرکت‌های عضو برای تسریع در روند بومی‌سازی عنوان کرد.
عراقی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات یاد شده، ضمن کمک به شرکت‌های عضو گروه برای ارتقای سطح بومی‌سازی، جایگاه گروه فولاد مبارکه به عنوان یکی از برندهای شاخص کشور در این زمینه بیش از پیش تثبیت گردد.

برچسب ها: بدون برچسب