شاخص

تجلیل از شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در حوزه مسئولیت اجتماعی

تجلیل از شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در حوزه مسئولیت اجتماعی   در گردهمایی پنج هزار نفره  فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان از ۱۷۹ فرد، سازمان و تشکل سرآمد حوزه مسئولیت اجتماعی استان از جمله شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در حوزه مسئولیت اجتماعی تقدیر شد.   🖋️ به گزارش روابط عمومی، شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در راستای فرهنگ سازمانی خود و امر پسندیه نیکوکاری و  مسئولیت اجتماعی، همواره در تلاش بوده در مرحله اول برای رضای خداوند متعال و برای ساخت و آبادانی کشور، همچنین ترویج فرهنگ نیکوکاری قدم بردارد. با توجه به فراخوان تجارب مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی در خصوص رویداد تقدیر از بنگاه ها، فعالین اقتصادی و تشکل ها درحوزه مسئولیت اجتماعی، گوشه ای از مستندات بیش از دو دهه فعالیت این شرکت که در حوزه های مقابله با همه گیری ویروس کرونا، مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی ، حفظ محیط زیست ، حفظ ذخایر انرژی و … ارسال گردیده  و پس بررسی های صورت گرفته این شرکت مورد تقدیر قرار گرفت. گفتنی است در همایش ۵ هزار نفری اتاق بازرگانی اصفهان از ۱۷۹ فرد، سازمان و تشکل سرآمد حوزه مسئولیت اجتماعی استان توسط مسئولان استانی تقدیر به عمل آمد.   شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا همراهی فولادین
برچسب ها: بدون برچسب