ساخت و راه اندازی خط دوم تولید کارخانه از سایز ۸ الی ۴۰ اینچ با ظرفیت ۴۰ هزار تن

برچسب ها: بدون برچسب