تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها

سال ۱۴۰۰ – تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها

شعار سال ۱۴۰۰: تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها

شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا همچون گذشته، در سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به شعار سال، در زمینه تولید و اشتغالزایی در ایران عزیزمان گامهای مستحکم تری با عزمی فولادین بر خواهد داشت.
انشاالله مسئولین دستگاه‌های مختلف نیز در زمینه پشتیبانی ها و مانع زدایی های امور تولید کنندگان، برنامه ریزی دقیق و اقدامات موثر تری انجام نمایند.

شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا
همراهی فولادین

برچسب ها: بدون برچسب