عید قربان _ شاخص

عید قربان مبارک

عید قربان مبارک
عید قربان هنگامه طنین‌انداز شدن نوای اطاعت و درخشش زیباترین جلوه‌های بندگی در برابر خالق یکتا می باشد.
عیدقربان،پاک ترین عیدها،عید سر سپردگی و بندگی است. عید برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش و نزدیک شدن دلهایی است که به قرب الهی رسیده اند. روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم ، روزی است که انسان در برابرمعشوق، هیچ بودن همه چیز را می پذیرد؛ خود و همه چیز را فدای او می کند و « تعبّد» را که نتیجه عرفان، شهود و دیدن یار است به معرض دید می گذارد. روابط عمومی شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا دهم ذی الحجه عید سعید قربان را به عموم مسلمانان تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم خداوند منان در این روز فرخنده به همه مسلمانان در جوار قرب خود جایگاهی شایسته عنایت فرماید.

شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا
همراهی فولادین
رسالتمان سقایی است

برچسب ها: بدون برچسب