شاخص تبریک سایت 1401

پیام تبرک مدیرعامل محترم هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

پیام تبرک مدیرعامل محترم هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان
مدیرعامل محترم هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان در مصاحبه با روابط عمومی نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا،در پیامی سال جدید برای کارکنان نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا و خانواده آنها سالی پر از سلامتی و شادی آرزو کردند.
شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا
همراهی فولادین
رسالتمان سقایی است