نرم افزار King Pipe

در این نرم افزار مطالب علمی مختلفی شامل نمودارهای اوزان و فشار و کلیپ های مختلف از ساخت لوله فولادی قرار گرفته است که پس از دانلود و نصب نرم افزار به شما امکان دانلود داده میشود و از این پس بدون نیاز به اینترنت قابل استفاده خواهد بود.