پروژه ها

لیست پروژه های انجام شده در شرکت های آب منطقه ای توسط شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا

 • ۱- آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری۱۳۹۳

  خرید لوله‌فولادی اسپیرال قطر ۸۰۰ و ۱۱۰۰م.م بن- بروجن

 • ۲- آب منطقه‌ای استان کردستان۱۳۹۵

  خرید لوله فولادی ۶۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ م.م طرح پایاب سد گاران

 • ۳- آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی۱۳۹۵

  خرید لوله فولادی اسپیرال به قطر ۹۰۰ و ۱۰۰۰ م.م سد دوستی

 • ۴- آب منطقه‌ای استان کردستان۱۳۹۶

  خرید لوله فولادی ۷۰۰ م.م شبکه آبیاری و زهکشی امیرآباد-رمشت

 • ۵- آب منطقه‌ای استان کردستان۱۳۹۶

  خرید لوله فولادی ۴۵۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۹۰۰ م.م طرح پایاب سد گاران

 • ۶- آب منطقه‌ای استان کردستان۱۳۹۶

  خرید لوله فولادی ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ م.م طرح پایاب سد گاران

 • ۷- آب منطقه‌ای استان هرمزگان۱۳۹۶

  خرید لوله فولادی اسپیرال ۱۶۰۰ م.م آبرسانی به بندرعباس

 • ۸- آب منطقه‌ای استان مرکزی۱۳۹۶

  خرید لوله فولادی اسپیرال۹۰۰م.م آبرسانی به ساوه

 • ۹- آب منطقه‌ای استان مرکزی۱۳۹۷

  خرید لوله فولادی اسپیرال۹۰۰م.م آبرسانی به ساوه

 • ۱۰- آب منطقه‌ای استان لرستان۱۳۹۷

  خرید لوله فولادی اسپیرال قطر ۷۰۰ و ۸۰۰ م.م واشیان پلدختر