03

انتقال تجربه شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در حوزه مسئولیت اجتماعی

در هفتمین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا به عنوان منتخب دو جشنواره تقدیر از بنگاهها و فعالین اقتصادی درحوزه مسئولیت اجتماعی، تجربیات خود در این حوزه را با دیگر اعظای کمیسیون به اشتراک گذاشت.


به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان و بنابر اعلام روابط عمومی شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، محمدرضا گل احمد رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی دوره دهم پارلمان بخش خصوصی اصفهان در ابتدای این جلسه گفت: با توجه به اثرگذاری مثبت کمیسیون مسئولیت اجتماعی در سالهای گذشته، استفاده از تجارب متخصصین این حوزه و مسئولین، در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا پس از انتقال تجربه شرکت درمان گاز، این کمیسیون میزبان شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا است.


حامد اعتمادی مدیر روابط عمومی شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا با بیان اینکه ما در شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت انسان دوستانه و زیست محیطی، مسئولیت قانون را به عنوان ۴ بخش کلی فعالیت های خود در نظر گرفتیم افزود: هدف از حضور در این کمیسیون تبیین فعالیت های در حال انجام این شرکت می باشد.


وی در ادامه به تشریح فعالیت های این شرکت در بخش مسئولیت اخلاقی پرداخت و سرفصل های آنرا این گونه بیان کرد: (ارتباط نزدیک و صمیمیت با کارکنان و حفظ منافع ذینفعان داخلی)، تکریم فعالین اجتماعی، پیاده سازی نظام تکریم ارباب رجوع، رعایت کیفیت محصولات و خدمات و اخذ استاندارهای لازم و تشویق فراتر از الزام.

اعتمادی در ادامه گفت بخش مسئولیت اقتصادی شامل: شفافیت و صداقت صورت های مالی ، سودآوری سالم و تامین منافع ذی نفعان، توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال بنگاه، صادرات ارز آوری، ایجاد و حمایت از اشتغال خانگی، رعایت قوانین و مقررات عمومی می باشد. همچنین مسئولیت انسان دوستانه و زیست محیطی این شرکت را اینگونه اظهار داشت: توسعه فضای سبز، استفاده بهینه از آب و آب خاکستری، کاهش هزینه مصرف برق و نوآوری در این خصوص، کاهش مصرف کاغذ با اجرای اتوماسیون و استفاده از کاغذ سنگ در چاپ تقویم های خود، و …. مدیر روابط عمومی شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در ادامه به سوالات اعضای کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی در خصوص فعالیت های این شرکت، چالش ها و موفقیت های نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در حوزه مسئولیت اجتماعی پاسخ داد. گفتنی است این شرکت در سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت تندیس فعال حوزه مسئولیت اجتماعی از اتاق بازرگانی اصفهان گردید، همچنین در سال ۱۴۰۱ در جشنواره برند برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی موفق به دریافت نشان برترشد و در جشنواره تقدیر از بنگاهها و فعالین اقتصادی درحوزه مسئولیت اجتماعی رتبه پنجم را کسب و تندیس ویژه و لوح را دریافت کرده است. درپایان مراسم مهندس گل احمد رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی از این شرکت بابت فعالیت ها و انتقال تجربه تقدیرو تشکر کردند.

برچسب ها: بدون برچسب